• ILCO Karlovac

    ILCO KARLOVAC JE PRIVREMENO U MIROVANJU !!
  • 1
  • Mirovanje društva
  • Moja priča

Uslijed bolesti i malog broja članova udruga je prestala djelovati. Pozivamo osobe sa stomom  i članove njihovih obitelji da se obrate u ILCO društva u Sisku, Zagrebu ili Rijeci te na adresu ILCO Saveza.

Saznaj više...


"Moja priča", Višnja Družak, Invalidsko društvo ILCO Karlovac

Saznaj više...