Donacije u novcu kojima ćemo financirati dio troškova molimo prosljeđivati na žiro račun ILCO Saveza, IBAN HR2623400091110318700 kod PBZ d.d. ili Invalidskog društva ILCO Rijeka,  IBAN HR1524080021100040877 kod Partner banke d.d.