Popust prilikom plaćanja ulaznice u Nacionalni park Plitvička jezera, a koji ovisi o ukupnom postotku tjelesnog oštećenja, mogu ostvariti sve osobe sa tjelesnim oštećenjem.
Osobe sa stupnjem invalidnosti do 50% imaju popust 50% na redovne cijene ulaznice a osobe sa stupnjem invalidnosti većim od 50% imaju besplatne ulaznice.