Svaki pacijent sa stomom ima pravo na besplatnu uporabu ortopedskih pomagala prema Pravilniku o ortopedskim pomagalima. Novooperiramim pacijentima se prije otpusta iz bolnice uručuje besplatni komplet stoma pomagala. Vrši se obuka pacijenta i članova njegove obitelji u korištenju stoma pomagala i njezi stome. Na otpusnom pismu kirurg piše preporuku za stoma pomagala koje pacijent može nabaviti bez ikakvih troškova preko HZZO.