Ponekad i djeca moraju rabiti stoma pomagala. Postoji cijeli niz proizvoda namijenjenih samo djeci.